Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, Penanaman Karakter Baik dan Keteladanan

Tak terasa sudah sudah dua bulan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila tema satu dilaksanakan di sekolah. Satu minggu lagi tema akan berganti dengan yang lain. Ya, sesuai rencana di pertengahan September kami harus masuk ke tema dua. Rencananya dalam satu tahun ada tiga tema yang akan dilakukan sekolah. Dalam pelaksanaan projek yang tidak begitu lama …